Možnosti dlouhodobé a přímé péče

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, pořádá seminář Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice České republiky v Evropské unii.

Seminář, který se v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) uskuteční, se bude věnovat tématu péče o blízkého člověka. Seminář bude financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Účast na semináři je bezplatná.

Termín: 13. srpna 2014
Místo: Café Therapy, Školská 30, Praha 1

Seminář se bude věnovat problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a bude zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře je zhodnotit současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor bude na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.

Program v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!