Nadace člověk člověku vyhlašuje grantové řízení 2016

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2016 vyhlásila Nadace člověk člověku. Neziskové organizace mohou podávat žádosti do 9. září 2016, rozděleno bude 1,2 milionu korun. 

Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
1)     Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·       rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·       zvyšování kvality stávající služby
·       zavádění nových služeb
·       přímá finanční podpora  cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)     Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·       vzdělávání, osvěta
·       psychologická pomoc a sociální poradenství
·       vzájemné sdílení zkušeností
3)     Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·       osvěta, vzdělávání
4)     Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·       fundraisingových aktivit,
·       zefektivnění řízení a práce organizace
5)     Projekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné předložit Nadaci zprávu o průběhu projektu, její obsah a termín předložení je nutné s Nadaci konzultovat
 

Oblast činnosti žádajících organizací:
·       Sociální a zdravotní
·       Vzdělávání a osvěta
·       Volný čas, sport a kultura
 

Více informací na stránkách Nadace člověk člověku.

Témata: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!