Nadace Olgy Havlové podpoří studium handicapovaných

Fond vzdělání poskytne deset nových stipendií a přispěje na školné dalším pěti sociálně či zdravotně handicapovaným studentům. Na svém březnovém zasedání tak rozhodl Poradní sbor Fondu vzdělání. Nově jsou prostředky z Fondu vzdělání k dispozici také sociálně či zdravotně oslabeným mladým lidem z okruhu azylantů a migrantů. Stipendijní program po celou dobu jeho více než dvacetileté existence finančně zaštiťuje ČSOB.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit znevýhodněné mladé lidi v jejich cílevědomé snaze o získání vzdělání, které jim umožní dosáhnout dobrého pracovního i společenského uplatnění. Velmi jsme uvítali, že od tohoto roku můžeme díky rozšíření finanční podpory ze strany ČSOB zahrnout do našeho programu i mladé lidi ze skupiny azylantů a migrantů,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

„Fond vzdělání podporujeme již více než dvacet let. Náš záměr pomáhat mladým lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby získali dobrý studijní základ pro svůj další život, neztratil za ta léta nic na svém opodstatnění. Snažíme se navíc prostřednictvím stipendií reagovat na aktuální situaci a změny ve společnosti,“ upřesňuje Alena Králíková, manažerka firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB.

Fond vzdělání má v současné době celkem 78 stipendistů. ČSOB jakožto klíčový dárce projektu v závěru minulého roku věnovala Fondu vzdělání 1,9 mil. Kč s tím, že 410 tisíc Kč z této částky je určeno na podporu přístupu ke vzdělání pro děti azylantů a migrantů. S přispěním dalších dárců Fondu vzdělání bude 18 studentů ve věku 14 – 26 let moci absolvovat letní jazykovou školu ve Velké Británii. 

Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let, studijní průměr do 2,0 a potvrzení o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. 

Fond vzdělání v číslech:

Fond vzdělání byl založen v partnerské spolupráci Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od zahájení projektu do roku 2016 bylo poskytnuto stipendium 485 studentům a dalších 498 studentů získalo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Na účely potřeb studentů v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo více než 27,5 milionů Kč.

 

Podmínky pro získání stipendia jsou:

  • věk do 26 let
  • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
  • studijní průměr do 2.0
  • sociální a/nebo zdravotní handicap
  • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

Bližší informace naleznete na stránkách Výboru dobré vůle: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

Uzávěrka přihlášek je 25.8.2016

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!