Nařízení o Evropském sociálním fondu

Senát Parlamentu ČR na 9. schůzi dne 17. 6. 2015 projednal návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Senátní tisk č. N 007/10). Výsledek jednání – doporučení vládě.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative, dále jen „YEI“) byla přijata na základě politické výzvy na vysoké úrovni, kterou v únoru 2013 předložila Evropská rada.

Cílem je řešit nebývale vysokou nezaměstnanost mladých lidí v některých regionech Evropské unie (EU), které se nachází ve zvláště obtížné situaci. Ve svých závěrech ze zasedání z února 2013 a i v závěrech z následujících zasedání Rada opětovně zdůraznila, že za nejvyšší prioritu by měla být považována podpora zaměstnanosti mladých lidí. Evropská rada vyzvala k uvolnění prostředků z rozpočtu EU na podporu úsilí členských států zastavit trend rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí.

Cílem YEI je zajistit dodatečné financování podpory zaměstnanosti mladých lidí v regionech, kde je nezaměstnanost této skupiny nejvyšší, včetně realizace doporučení Rady o zavedení záruk pro mladé lidi. Podpora poskytovaná v rámci YEI se může zaměřit pouze na mladé lidi, kteří nemají zaměstnání, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy, a na rozdíl od Evropského sociálního fondu nemůže být použita na podporu systémů a struktur. Iniciativa YEI je zahrnuta do programování ESF, přičemž programová opatření mohou mít formu specifického operačního programu, specifické prioritní osy v rámci operačního programu nebo být částí jedné nebo více prioritních os.

Historie:

  • Dokument je evidován s číslem Rady 6107/15  a číslem Komise COM (2015) 46.
  • Informace o projednávání tisku v PSP ČR.
  • Tisk byl doručen Senátu dne 11.02.2015.
  • Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je senátor Peter Koliba.
  • Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
  • Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.03.2015.
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie usnesením č. 51 ze dne 08.04.2015 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doporučuje projednání tisku na schůzi Senátu. Usnesení je evidováno jako senátní tisk č. N 007/10/02.
  • Senát zařadil tisk na 9. schůzi a projednal jej dne 17. 6. 2015.
  • Usnesením č. 153 ze dne 17.06.2015, v hlasování č. 26 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!