Následná a dlouhodobá lůžková péče - výběrové řízení

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje, na základě návrhu Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, výběrové řízení na poskytování následné intenzivní lůžkové péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 12. 3. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 6. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 25. 4. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!