Následná intenzivní lůžková péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné intenzivní lůžkové péče pro území Jihomoravského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 30. 11. 2015

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 7. 2016.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 15. 1. 2016 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!