Následná lůžková péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče a dlouhodobé ošetřovatelské péče pro území okresu Kroměříž.

VŘ bylo vyhlášeno dne 1. 12. 2015

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 31. 12. 2016.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 15. 1. 2016 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!