Následná lůžková péče - dětská a dorostová psychiatrie

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné  lůžkové péče (OD: 00026 - dětská a dorostová psychiatrie) pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 21. 5. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 15. 7. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 4. 7. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!