Návrh nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek

Vláda ČR dne 26. 2. 2014 projednala a schválila Návrh nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Navrhované nařízení vlády provádí zmocnění v § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění zákona č. 233/2013 Sb. Nařízení vlády specifikuje návykové látky a stanovuje jejich mezní koncentrační hodnoty v krvi, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Nařízení vlády specifikuje návykové látky a stanovuje jejich mezní koncentrační hodnoty v krvi. Jedná se o látky, které se v praxi často vyskytují a zároveň takové, které lze v krvi řidiče až do uvedených koncentračních hodnot jednoznačně prokazovat a za použití vhodných toxikologických metod co nejpřesněji kvantifikovat.

Návrh nařízení vlády byl dne 12. listopadu 2013 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. K návrhu nebyly uplatněny zásadní připomínky. Z doporučujících připomínek bylo vyhověno připomínce uplatněné Ministerstvem spravedlnosti.

Návrh nařízení vlády je vládě předkládán bez rozporu.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!