Nemocnice ČR 2015

Organizace HealthCare Institute (HCI) zrealizovala v roce 2015 již podesáté hodnocení českých nemocnic - Nemocnice ČR 2015. Projekt probíhal od 1. února do 31. srpna 2015. Do porovnávání se zapojilo celkem 156 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2015“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových oblastí:

  • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů,
  • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů,
  • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic,
  • Finanční zdraví nemocnic.

Pacienti v průzkumu hodnotili několik oblastí - jak srozumitelně nemocnice pacientům vysvětluje navržený léčebný postup, jak personál respektuje důstojnost a intimitu pacienta, jak účinně reaguje na jeho bolest nebo jak kvalitní je nemocniční strava.

Zaměstnanci mohli vyjádřit celkovou spokojenost se zaměstnavatelem, zda vyslyší jejich názor a informuje je o novinkách na pracovišti nebo jestli jsou k nim nadřízení i kolegové vstřícní.

Absolutní vítěz projektu „Nemocnice ČR 2015“ (4 oblasti):

          1. místo: Nemocnice České Budějovice, a.s.

          2. místo: Nemocnice Prachatice, a.s.

          3. místo: Vojenská nemocnice Olomouc

          4. místo: Nemocnice Na Homolce

          5. místo: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Více informací v příloze.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!