Nová éra léčby virových hepatitid 2016

Společnost Gilead Sciences, ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, pořádá odborné symposium Nová éra léčby virových hepatitid 2016.

Termín: 2. 4.2016
Místo: Konferenční sál Salla Terrena v Břevnovském klášteře, Markétská 1, Praha 6

Program symposia:
08.15 – 09.55 Registrace, občerstvení před zahájením symposia 

Dopolední blok vyžádaných přednášek
1. Husová L.: Inaktivní nosiči HBV – prognóza, diagnostika a léčba
2. Hejda V.: Chronická hepatitida B, nové léčebné možnosti a perspektivy
3. Husa P.: Epidemiologie, klinika, léčba a prognóza hepatitidy C způsobené genotypem 3
4. Chlíbek R., Smetana J., Šošovičková R.: Prevalence HCV u dospělé populace ČR – výsledky seroprevalenční studie 2015  
 
Odpolední blok vyžádaných přednášek 
1. Šperl J.: Klinický význam rezistentních variant viru (RAV) při léčbě HCV
2. Urbánek P.: Individualizace léčby s DAA – zkrácení, prodloužení
3. Fraňková S.: Dlouhodobý přínos úspěšné léčby HCV
4. Zámečník M.: Mohou ekonomické nástroje přispět k lepší koordinaci péče? Příklady z posledních let 

15.00 – 15.15  Závěr symposia

Symposium je jako vzdělávací akce zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů, bylo registrováno u ČLK a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 4 kredity.

Více informací na www.congressprague.cz/kongresy/hep2016.html

Kategorie: 
Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!