Očkování v České republice - přínosy a rizika

Akademie věd České republiky ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky pořádá seminář Očkování v České republice - přínosy a rizika.

Termín: 2. června 2015 od 9.00 hodin
Místo: budova Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 205

Seminář se koná v v rámci cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“.

Program:

  • 8.30 – 9.00 Registrace
  • 9.00 – 9.20 Úvodní slovo - Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR, MUDr. Jaroslav Krákora, místopředseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
    Moderátor: doc. Jan Konvalinka, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecká fakulta UK v Praze
  • 9.20 – 9.45 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. (Fakultní nemocnice Hradec Králové) - Očkování a jeho význam
  • 9.45 – 10.10 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) - Vývoj očkovacího kalendáře v ČR
  • 10.10 – 10.35 prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) - Totalitní očkování versus svoboda umřít
  • 10.35 – 11.30 Diskuse za účasti předních odborníků na vakcinologii, imunologii a infekční nemoci z klinické praxe, vysokých škol i Akademie věd ČR
  • 11.30 Závěr
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!