Odbor zdravotního dohledu - MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa v Odboru zdravotního dohledu - Oddělení zdravotního dohledu.

Termín k zaslání podkladů (motivační dopis + životopis): 23. 3. 2015

Stručná charakteristika vykonávaných činností:

 • zajištění metodického vedení odborů zdravotnictví krajských úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti,
 • koordinace kontrol výkonu přenesené působnosti v rámci ministerstva a její provádění na krajských úřadech (zpracovávání protokolů o kontrole, hodnotících zpráv aj.),
 • příprava návrhů právních předpisů v gesci oddělení, jejich novelizace a výklad,
 • zpracovávání připomínek k právním předpisům v rámci připomínkových řízení,
 • příprava odpovědí k dotazům veřejnosti zaměřených na agendu v gesci oddělení.

 Požadavek:

 • ukončené VŠ vzdělání zdravotnického zaměření v magisterském studijním programu,
 • znalost zdravotnických zákonů a jejich prováděcích předpisů (zejm. zákon č. 372/2012, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcích předpisů),
 • znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • standardizovaná jazyková zkouška z Aj nebo z FJ nebo z Nj dle věstníku MŠMT č. 10/2008 - 1. stupeň,
 • časová flexibilita,
 • pracovní nasazení,
 • komunikativní dovednosti.

Další požadavky:

 • motivační dopis + strukturovaný životopis,
 • zkušenost s praxí v oblasti zdravotnictví vítána,

Nabídka:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a následně rodičovskou dovolenou),
 • platové zařazení ve 14. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • podpora v odborném růstu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravné.

Termín nástupu: dle domluvy

Možnosti doručení:

 • doručte osobně Mgr. Miluši Lustykové, odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2,
 • zašlete poštou na adresu: ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2,
 • zašlete e-mailem na adresu: Miluse.Lustykova@mzcr.cz.

Informace o pracovním místě poskytne: Mgr. Lenka Bohuslavová, ředitelka odboru zdravotního dohledu, telefon: 224 972 514

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!