Odborná konference "Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic"

Pozvánka na odbornou konferenci

„Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

 

Ve dnech 29. 11. 2016 a 30. 11. 2016 se bude konat 11. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, která bude tradičně pořádána v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic. 

Záštitu nad odbornou konferencí přijali:

 • MUDr. Přemysl Sobotka - 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 • Ing. Andrej Babiš - 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví ČR
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor Univerzity Karlovy

Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč.

 

Na této odborné konferenci potvrdili svou účast například tyto osobnosti:

 • MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor, Univerzita Karlova v Praze
 • MUDr. Tom Philipp, PH.D., MBA - náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina, předseda správní rady Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje
 • Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová - přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

 

Hlavními diskutovanými tématy budou:

 • 1. diskusní blok: Zdravotní pojišťovny a nemocnice
 • 2. diskusní blok: Legislativa a právo
 • 3. diskusní blok: Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic a pacientských organizací (summit pacientských organizací a nemocnic)
 • Prezentace odborníků ve zdravotnictví

Vystupující a diskutující: představitelé Ministerstva zdravotnictví České republiky, ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí.

Více informací naleznete na: http://hc-institute.org

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!