Odborný asistent - Lékařská fakulta UP v Olomouci

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

- Ústav normální anatomie
4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 1x 1,00 a 3x 0,10

- Hemato-onkologická klinika
4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 0,10 a 0,15

- Dětská klinika
4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 1x 0,15 a 3x 0,10

- I. interní klinika- kardiologická
1 odborný asistent nebo asistent s úvazkem 1,00

- Klinika chorob kožních a pohlavních
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10

- Psychiatrická klinika
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20

- Oční klinika
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10

- Klinika zubního lékařství
5 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 2x 1,00 a 3x 0,80

- Ortopedická klinika
2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 0,50

- Porodnicko-gynekologická klinika
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazky 0,15

Kvalifikační požadavky odborný asistent nebo asistent: 

  • VŠ vzdělání v oboru,
  • pedagogické schopnosti,
  • předpoklady pro vědeckou publikační činnost,
  • znalost nejméně jednoho světového jazyka,
  • znalost práce na PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a přehledem vědecké a publikační činnosti, nutno zaslat do 25. února 2015 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, tř.Svobody 8, 771 26 Olomouc.

 

Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!