Odborný asistent/ka

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa: odborný asistent/ka - asistent Kliniky pracovního a cestovního lékařství.

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • specializační způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství anebo vnitřní lékařství nebo pracovní lékařství nebo předpoklad jejího dosažení,
 • praxe v oboru,
 • vědecká a publikační činnost,
 • identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK,
 • znalost anglického jazyka,
 • morální bezúhonnost.

Písemné přihlášky s 

 • profesním životopisem,
 • přehledem praxe,
 • přehledem vědecké a publikační činnosti,
 • úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci,
 • souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

nutno zaslat do 5. 4. 2016 na adresu Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10. Obálku označte „VR-KPCL“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!