Optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti - VŘ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti".

  • Předmět veřejné zakázky: služby
  • Odbor: 35
  • Druh zadávacího řízení: do 2 mil. Kč bez DPH
  • Datum zveřejnění: 27. 3. 2014
  • Lhůta pro podání nabídky: 8. 4. 2014
  • Stav plnění: běží lhůta pro podání nabídek.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti včetně kompetenčního vymezení a financování systému na národní úrovni, na úrovni krajů a obcí.

Návrh optimalizace bude vycházet z výsledků sociodemografické analýzy, analýzy sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a analýzy systému náhradní rodinné péče (http://www.mpsv.cz/cs/14319), stejně jako z výstupů dalších aktivit projektu systémové podpory procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, jehož součástí tato zakázka je a které bude mít dodavatel k dispozici pro plnění této veřejné zakázky.

Vzhledem k nutnosti sjednocení postupů a zajištění provázanosti činnosti jednotlivých subjektů, resp. zefektivnění systému péče o ohrožené děti vytvoří vybraný uchazeč v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Zadavatel požaduje, aby návrh optimalizace zahrnoval i kompetenční vymezení a financování systému, a to na národní úrovni, na úrovni krajů i obcí, a aby vycházel z výsledků již provedených analýz a výstupů dalších aktivit projektu.

V návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti dodavatel vymezí žádoucí cílový stav i procesy, které ke sjednocení systému povedou, a to jak z hlediska činností, tak i rozvržení kompetencí a personálního zajištění. Společně s návrhem optimalizovaného systému dodavatel vypracuje i návrh jeho financování.

Součástí výstupu bude/budou:

  •  návrh řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti;
  •  návrh financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti;
  •  postupy zajišťující kvalitu a efektivitu práce, indikátory kvality/efektivity a metody vyhodnocování.

Zadávací dokumentace ke stažení na:

http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=9&yr=2014&program=&nazev=&OK=Vyhledat&p=1

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!