Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové vyhlašuje podle části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
formou ambulantní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území okresu Hradec Králové.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 01.11.2015

Písemné přihlášky s nabídkou se podávají ve lhůtě do 16. října 2015 na adresu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je uchazeč povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v uvedeném oboru a ve lhůtě, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!