Podzimní stomatologické fórum 2015

Vzdělávací středisko České stomatologické komory (ČSK) pořádá Podzimní stomatologické fórum 2015.

Termín: 27. 11. 2015
Místo: Hotel CONTINENTAL, Kounicova 6, Brno

Sekce pro zubní lékaře

Implantologický pacient
Lektor: MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Alena Krugová
Náplň:
Chirurgická část – vyšetření, rizikové faktory a léčebný plán; úspěšnost implantátů v porovnání k retro- /re-/ endodoncii; 2D a 3D RTG (CBCT) zobrazovací vyšetření; spolehlivý a bezpečný postup implantace; vhodnost augmentačních technik; výhody a rizika okamžité implantace; pooperační diskomfort, chyby, komplikace.
Protetická část – příprava před implantací; konvenční můstek vs. implantát (čas, cena, komplikace, selhání); otiskování implantátů – specifika; typy a design náhrad na implantátech; volba materiálu konstrukce, fazetovací materiál; odlišnosti artikulace; systém re-callu a domácí péče.

Sekce pro sestry a dentální hygienistky

Rizikový pacient – výzva pro dentální hygienistku i sestru v zubní praxi
Lektor: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
Náplň:
Pozice a zodpovědnost dentální hygienistky a sestry při ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Připravenost na klienty s „civilizačními epidemiemi“ (diabetes mellitus, onemocnění srdce a cévního systému, onkologicky nemocní). Specifika ošetření pacientů s implantovanými náhradami a přístroji (srdeční chlopeň, kloub, kardioverter-defibrilátor aj.). Klient po orgánové transplantaci. Důležitost pečlivé lékové anamnézy a vyhodnocení vybraných důsledků (poly)farmakoterapie v ústní dutině. Spolupráce dentální hygienistky a sestry se zubním lékařem při premedikaci (např. antibiotická profylaxe, sedace), volba vhodné taktiky ošetření při krvácivých stavech, rozvaha při použití ultrazvukového přístroje. Psychologický přístup a přiměřená motivace jako základ ke snížení rizik fokální infekce. Kompetence a možnosti dentální hygienistky a sestry při řešení náhlých příhod. Kazuistiky z vlastní praxe.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!