Porada hlavních sester

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo program porady managementu nelékařských zdravotnických povolání.

Termín: 12. 5. 2015
Místo: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Program:

  • Dekubity.eu – informace k portálu, STOP dekubitům, EPUAP
  • Balíček ICN – Sestry: síla změny, informace ke Dni sester
  • METILA – kurz komunikačních dovedností
  • Projekty NCO NZO
  • Bezpečné používání informačních systémů ve zdravotnictví
  • Mobilní paliativní medicína
  • Co nejvíce trápí manažery ošetřovatelské péče v současné době
  • Šetření MZ ČR – aktuální stav NLZP
  • Informace z MZ ČR
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!