Posouzení realizovatelnosti vybraných oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Posouzení realizovatelnosti vybraných oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví".

Ostatní informace jsou obsaženy ve výzvě včetně příloh.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 12. 2015 do 9.00 hodin.

Předmětem plnění díla je konkrétní posouzení následujících opatření:

Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli:

 • Umožnit bezpečné sdílení informací o zdravotní péči.
 • Elektronická a efektivní preskripce.
 • Vyžádaná péče mezi poskytovateli (eŽádanka).

Telemedícina a mHealth:

 • Definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth.
 • Bezpečné a efektivní aplikace v mHealth a telemedicíně.
 • Vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně.
 • Elektronická podpora léčby v domácím prostředí pacienta.

Zvyšování kvality a bezpečného poskytování zdravotních služeb:

 • Podpora léčby a rozhodování, týmová komunikace mezi poskytovateli  zdravotních a sociálních služeb.

Rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb:

 • Vznik (bezpečné) infrastruktury pro výměnu zdravotnických informací na regionální a národní úrovni, včetně infrastruktury služeb elektronického zdravotnictví.
 • Autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů.
 • Řízení souhlasů a přístupů.
 • Snadná a přesná identifikace pacienta a získávání pacientských údajů.

Více informací na www.mzcr.cz

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!