Posouzení realizovatelnosti vybraných oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Posouzení realizovatelnosti vybraných oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví".

Termín pro podání nabídek je 7.12.2015 do 9.00 hod.

Předmětem plnění díla je konkrétní posouzení následujících opatření:

Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli:

 • Umožnit bezpečné sdílení informací o zdravotní péči.
 • Elektronická a efektivní preskripce.
 • Vyžádaná péče mezi poskytovateli (eŽádanka).

Telemedícina a mHealth:

 • Definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth.
 • Bezpečné a efektivní aplikace v mHealth a telemedicíně.
 • Vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně.
 • Elektronická podpora léčby v domácím prostředí pacienta.

Zvyšování kvality a bezpečného poskytování zdravotních služeb:

 • Podpora léčby a rozhodování, týmová komunikace mezi poskytovateli  zdravotních a sociálních služeb.

Rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb:

 • Vznik (bezpečné) infrastruktury pro výměnu zdravotnických informací na regionální a národní úrovni, včetně infrastruktury služeb elektronického zdravotnictví.
 • Autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů.
 • Řízení souhlasů a přístupů.
 • Snadná a přesná identifikace pacienta a získávání pacientských údajů.

Více informací na www.mzcr.cz

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!