PragueAngio 2016

Česká angiologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s II. interní klinikou kardiologie  a angiologie VFN a 1. LF UK Praha a Nadačním fondem VFN, pořádá konferenci PragueAngio 2016.

Termín: 12. 1. 2016
Místo: Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1

Hlavní témata

  • Ischemie horních končetin
  • Viscerální ischemie
  • Vaskulitidy a ischemická choroba  dolních končetin.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Podrobný program v příloze.
 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!