Přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní nemocnice Motol vypisují výběrové řízení na dobu určitou na místo akademického pracovníka s předpokládaným nástupem 1. 11. 2015: přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Zveřejněno: 18. 8. 2015.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru,
  • vědeckopedagogický titul,
  • vědecký titul DrSc., CSc. nebo Ph.D.,
  • specializace v příslušném oboru,
  • odborná praxe min. 10 let,
  • pedagogická praxe min. 5 let,
  • osobní a profesní předpoklady pro řízení odborného týmu,
  • vědecká a publikační činnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště – max. 3 strany, výpisem z trestního rejstříku (ne starším 3 měsíce) a alespoň 2 referencemi přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení Děkanát 2. LF UK v Praze – personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!