Přednostové klinik / akademičtí pracovníci

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozice přednostů kliniky a souběžně na pozice akademických pracovníků v zařazení docent/profesor

 • Neurochirurgické kliniky
 • Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství

Předpoklady pro vyhlášenou pozici:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, resp. zubní lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru dle § 12 zákona č. 372/2011 Sb.
 • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o Vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.)
 • splnění předpokladů dle zákona 451/1991 Sb.
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
 • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů na lékařské fakultě
 • vědecká a publikační činnost v oboru
 • morální bezúhonnost

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů je nutno zaslat do 29. 4. 2015 na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00  Brno. Informace na tel. č. 549 494 156, popř. elektronicky: shornick@med.muni.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!