Prevence a řešení zadluženosti

Agentura pro sociální začleňování pořádá workshop o prevenci a řešení zadluženosti, na kterém spolupracujícím obcím a organizacím představí dobré praxe z oblasti prevence a řešení zadluženosti.

Termín: 31. března 2014 od 10 do 16 hodin.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 (Starý tiskový sál)

Zadlužení je rozsáhlým problémem, se kterým se potýká řada obyvatel ČR. České domácnosti dluží už přes jeden bilion korun, což je desetkrát více než v roce 1993. Podstatnou část přitom tvoří závazky spojené s bydlením.

Na workshopu Agentury pro sociální začleňování budou představeny dobré praxe v oblasti prevence a řešení zadluženosti (dluhové poradenství, projekty na zvyšování finanční gramotnosti, projekty zaměřené na kultivaci trhu poskytovatelů půjček, změny v legislativě týkající se dluhové problematiky). Cílem workshopu je otevřít diskuzi nad problémy souvisejícími se zadlužeností a nastínění možných řešení těchto problémů.

Program celého workshopu najdete na webové stránce Agentury pro sociální začleňování (http://www.socialni-zaclenovani.cz/agentura-porada-workshop-o-prevenci-a-reseni-zadluzenosti)

Akce je určena zejména lokálním partnerům Agentury pro sociální začleňování, zástupcům obcí a měst, pracovníkům nestátních neziskových organizací a dále pracovníkům ústředních orgánů státní správy včetně Úřadu vlády ČR.

Na workshopu bude možné pořídit rozhovory s vystupujícími i zástupci Agentury pro sociální začleňování, kteří se tématu řešení zadluženosti věnují.


 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!