Primář Interního oddělení

Jednatel společnosti PRIVAMED Healthia s.r.o. vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Přihlášky je nutno zaslat v obálce s označením „Výběrové řízení – primář interního oddělení“  nejpozději do 31.7.2015.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná  a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění,
 • mininálně 10 let  praxe v oboru,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • orientace v ekonomice zdravotnictví,
 • bezúhonnost.

 Nabídka:    

 • byt  nebo ubytování v areálu nemocnice,
 • příspěvek na stravu a dovolenou,
 • příspěvek na penzijní a životní pojištění,
 • nadstandardní smluvní platové podmínky.

K přihlášce doložit:

 • životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • doklad o členství v ČLK,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

PRIVAMED Healthia s.r.o., sekretariát jednatele společnosti, Masarykova nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200/II, 269 29 Rakovník, tel.: 313 525 270, e mail: sekretariat@nemorako.cz,

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!