Primář interního oddělení

Jednatel společnosti PRIVAMED Healthia s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici: primář/ka interního oddělení  Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Požadavky:     

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,  
 • specializovanou  a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění,
 • mininálně 10 let  praxe v oboru,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,  
 • organizační a řídící schopnosti,  
 • orientace v ekonomice zdravotnictví,  
 • bezúhonnost.     

Nabídka: 

 • byt, příp. ubytování v areálu nemocnice,  
 • služební vozidlo,  
 • příspěvek na stravu a dovolenou,  
 • příspěvek na penzijní a životní pojištění,  
 • nadstandardní smluvní platové podmínky.

K přihlášce doložit:  

 • životopis s přehledem dosavadní praxe,  
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,  
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,  
 • doklad o členství v ČLK,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,  
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky je třeba zaslat v obálce s označením „Výběrové řízení – primář interního oddělení“ nejpozději do 31.3.2016.

PRIVAMED Healthia s.r.o., sekretariát jednatele společnosti, Masarykova nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200/II, 269 29 Rakovník.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!