Primář interního oddělení

Jednatel společnosti PRIVAMED Healthia s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici primáře Interního oddělení  Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Požadavky:                                                                                                

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,  
 • specializovaná a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění,
 • mininálně 10 let praxe v oboru,  
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • orientace v ekonomice zdravotnictví,
 • bezúhonnost.        

Nabídka:

 • byt, příp. ubytování v areálu nemocnice,
 • služební vozidlo,
 • příspěvek na stravu a dovolenou,
 • příspěvek na penzijní a životní pojištění,
 • nadstandardní smluvní platové podmínky.

K přihlášce doložit:

 • životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • doklad o členství v ČLK,
 • licenci ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky nutno zaslat v obálce s označením „Výběrové řízení – primář interního oddělení“ nejpozději do 31. 3. 2016 na adresu PRIVAMED Healthia s.r.o., sekretariát jednatele společnosti, Masarykova nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200/II, 269 29 Rakovník.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!