Primář/ka gastroenterologického oddělení

Ředitel Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primář/primářka gastroenterologického oddělení.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná způsobilost v oboru gastroenterologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • nejméně 10 let praxe v oboru,
 • licence ČLK pro výkon funkce primáře – vedoucího lékaře v oboru,
 • řídící a organizační schopnosti,
 • schopnost koordinace týmové práce,
 • komunikační vlastnosti,
 • publikační činnost výhodou.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled dosavadní praxe,
 • ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • vypracovanou koncepcí oddělení,
 • výpis z trestního rejstříku (ne starším 3 měsíců),
 • podepsané prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Nemocnice nabízí smluvní finanční podmínky.

Přihlášku je nutno zaslat do 15. 1. 2015 na ředitelství Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav v obálce označené heslem „Výběrové řízení – gastroenterologické oddělení“.
Další informace poskytne Ing. Jiří Myška, tel. 326 742 004, e-mail: jiri.myska@onmb.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!