Primář/ka Interního oddělení

Ředitel Nemocnice Tanvald, s.r.o. vypisuje výběrové řízení na vedoucí pozici primáře/primářky Interního oddělení.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (obor všeobecné lékařství)
  • specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
  • licence ČLK pro výkon funkce primáře
  • osobní a profesní předpoklady pro řízení oddělení
  • písemné zpracování vlastní představy fungování interního oddělení – 1str.

Nabídka:

  • zázemí člena mezinárodní skupiny VAMED Mediterra
  • možnost seberealizace na pracovišti v akreditované nemocnici
  • podporu dalšího vzdělávání
  • nadstandartní  finanční  ohodnocení
  • zaměstnanecké benefity.

Písemné přihlášky s životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, výpisem z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. nutno zaslat do 6.12.2015 na adresu: Nemocnice Tanvald, s.r.o. personální oddělení, Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, v obálce označené ,,Výběrové řízení – primář Interního oddělení “.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!