Primář/primářka ARO

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího místa primáře/primářky Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny,
 • minimálně 10 let praxe v oboru,
 • licence ČLK pro výkon funkce primáře, příp. splnění podmínek pro její vydání,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • řídící a organizační schopnosti,
 • schopnost koordinace a týmové práce,
 • komunikační schopnosti.

Nabídka:

 • smluvní mzda,
 • zázemí velké a stabilní společnosti,
 • zaměstnanecké benefity (možnost ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené),
 • nástup po vzájemné dohodě,
 • místo výkonu práce: Pardubice.

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce vedení ARO (rozsah max. 2 strany formátu A4).

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 29.2.2016 do 12.00 hodin na adresu: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., úsek personálního ředitele, Ing. Pavlíková, Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – primář/ka ARO“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

Výběrové řízení proběhne v březnu 2016. Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria.  
 

Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!