Problematické situace při poskytování terénních sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) pořádá setkání terénní sekce na téma Problematické situace při poskytování terénních sociálních služeb.

Termín: 21. května 2015 od 9.30 hodin
Místo: Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

Program:

9.00 – 9.30 Prezentace účastníků
9.30 – 10.00 Informace o činnosti terénní sekce APSS
10.00 – 13.00 Seminář Problematické situace při poskytování terénních služeb

  • plánované změny legislativy
  • smlouva o poskytování služby, vnitřní pravidla pro poskytování služby,
  • dovoz obědů, jako jediný požadovaný úkon
  • ošetřovatelské úkony – co lze vykonávat, povinnosti zdravotních pojišťoven
  • mlčenlivost vs. zodpovědnost
  • nespolupracující uživatel
  • nekomunikující uživatel
  • uživatel s demencí
  • komunikace s uživateli a jejich blízkými
  • spolupráce s OSV a jinými orgány státní správy
  • problematika využívání příspěvku na péči
  • účtování úkonů
  • fakultativní služby.

13.00 – 14.00 Diskuze, závěr

Účastníkům bude vydáno osvědčení o 3 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!