Profesní průkaz usnadní práci v EU

Jedním z cílů nedávno přijaté strategie jednotného trhu je umožnit lidem pracovat kdekoli v EU. Pokud je daná profese v zemi určení regulována, může být u odborníků s ekvivalentní kvalifikací z jiné EU země vyžadováno uznání kvalifikace, aby mohli v dané zemi začít pracovat.

Od 18. ledna 2016 mohou mj. zdravotní sestry, lékárníci a fyzioterapeuti vykonávat své povolání svobodněji i v ostatních zemích EU na základě evropského profesního průkazu. Ten má usnadnit volný pohyb profesionálů tím, že zjednodušuje postup pro získání jejich odborné kvalifikace uznávané v jiné zemi EU.

A v tomto procesu má pomoci evropský profesní průkaz. Nejde o klasickou plastovou kartičku, ale jedná se o elektronický certifikát vydaný prostřednictvím prvního celoevropského plně online řízení o uznávání kvalifikací.

To funguje v rámci zavedeného informačního systém vnitřního trhu (IMI) a umožňuje profesionálům komunikovat s příslušnými orgány uvnitř zabezpečené sítě. IMI také poskytuje oficiální, vícejazyčný komunikační kanál mezi regulačními úřady pro odborníky v zemích EU s cílem usnadnit spolupráci.

Ve spolupráci s Evropskou komisí budou tyto úřady registrovat vnitrostátní koordinátoři IMI a poskytnou jim přístup k novému modulu pro evropský profesní průkaz. Úřady v zemích původu budou zodpovědné za kontrolu pravosti a platnosti dokumentů přiložených k žádosti, aby bylo zajištěno, že v jiných zemích budou pracovat pouze řádně kvalifikovaní odborníci.

Podle serveru Apatykář.cz tento průkaz nenahrazuje tradiční postupy pro uznávání kvalifikace podle směrnice o odborných kvalifikacích, ale nabízí výhodnou volbu pro odborníky, kteří chtějí pracovat buď dočasně nebo trvale v jiné zemi EU.

Odborníci mohou zažádat o průkaz online u jejich domácího úřadu (země, kde jsou usazeni, nebo tam, kde získali svou kvalifikaci). Žádost lze podat v jakémkoli jazyce EU díky strukturovaným vícejazyčným otázkám a překladatelskému zařízení, které IMI nabízí.

Před podáním žádosti se musí žadatel nejprve zaregistrovat do ověřovací služby Komise (ECAS). To následně umožňuje uživatelům přístup k řadě informačních systémů Komise na základě jediného uživatelského jména a hesla. Průkaz je vydáván na dobu neurčitou, pokud se jedná o dlouhodobé působení, nebo ve většině případů na 18 měsíců, v případě poskytování služeb dočasně nebo na 12 měsíců u profesí, které mají vliv na veřejné zdraví nebo bezpečnost.

Současně se země EU budou muset také navzájem varovat prostřednictvím IMI před odborníky pracujícími v oblasti zdravotnictví a vzdělávání nezletilých, kterým byla jejich činnost v nějaké EU zemi zakázána nebo omezena, nebo kteří používají padělané diplomy pro jejich žádosti o uznání kvalifikace.

Mechanismus včasného varování tak bude chránit nejen odborníky samotné, ale také obyvatele, kteří využívají profesionální služby. Zavedení evropského profesního průkazu a varovného mechanismu vychází ze směrnice o odborných kvalifikacích. Někdy země EU podmiňují výkon určitého povolání získáním odborné kvalifikace tradičně vydávané na jejich území.

To ale představuje překážku základních principů jednotného trhu služeb, protože odborníci, kteří jsou kvalifikováni k výkonu stejné profese v jiné zemi EU, ji vykonávat nemohou. EU proto přijala v předchozích letech směrnici o odborných kvalifikacích, která poskytuje systém uznávání odborné praxe a podporuje automatické uznání této praxe v celé EU.

V loňském roce pak Komise přijala prováděcí nařízení 2015/983 k zavedení EPC pro prvních pět profesí (všeobecná zdravotní sestra, lékárník, fyzioterapeut, horský vůdce, realitní makléř). Ty byly vybrány mezi těmi, které projevily zájem, po důkladné konzultaci se zúčastněnými stranami a členskými státy. Nařízení stanoví mj. informace obsažené v průkazu, jak se žádost o průkaz podává a kdo ji vyřizuje, postupy týkající se plateb, nutné doklady apod.

V budoucnu může být evropský profesní průkaz rozšířen na další mobilní profese, které splňují kritéria stanovená ve směrnici o odborných kvalifikacích. To bude realizováno až po získání praktických zkušeností získaných z fungování postupu a konzultacemi provedenými se zúčastněnými stranami. Datum pro rozšíření však nebylo stanoveno.

Jak píše server Apatykář.cz, novela zákona o uznávání odborné kvalifikace, ve které je zakomponována i výše uvedená problematika, je nyní projednávána i českými zákonodárci.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!