Proměny kvality pracovního života

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve spolupráci se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady Vlády pro BOZP, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, pořádá seminář Proměny kvality pracovního života.

Termín: 12. listopadu 2015, 9.00 hod.
Místo: budova Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 205

Seminář se koná v rámci prezentace výsledků projektu vědy a výzkumu „Proměny kvality pracovního života“, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Bloky:

  • Blok A – Projekt „Proměna kvality pracovního života“ a prezentace Indikátoru kvality pracovního života v České republice
  • Blok B – Zkušenosti se sledováním kvality pracovního života v zahraničí
  • Blok C – Kvalita pracovního života z více pohledů
  • Blok D – Poznatky z výzkumu a řešeného projektu
  • Blok E – Diskuse a závěr
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!