Ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Náměstek ministra vnitra pro státní službu příslušný podle § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Předpokládaný nástup na služební místo je leden 2016.

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. prosince 2015, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost včetně požadovaných listin (příloh) bude nutno doručit v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!