Ředitel/ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart.

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oblasti lékařství nebo ekonomie nebo práva,
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • jazykové znalosti,
 • občanská bezúhonnost.

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení a plán ekonomické stabilizace předmětné organizace.

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou nutno zaslat do 7. prosince 2015 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a adresy trvalého pobytu na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvírat“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!