Seminář „Parkinson, nemoc produktivního věku“

Sdružení PARKINSON-HELP o. s., pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jaroslavy Jermanové, pořádá Seminář „Parkinson, nemoc produktivního věku“.

Termín: 30. 10. 2014, od 13.30
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Malostranské náměstí 7/19, Místnost č. 48 - Konírna, Praha

Parkinsonova choroba je vážné onemocnění i sociální problém dnešní společnosti. Více než 1 milion Evropanů s ní v současnosti svádí boj a průzkumy předpovídají, že do roku 2030 se počet pacientů zdvojnásobí. Přestože dopad Parkinsonovy choroby na dnešní společnost je veliký, mnoho lidí o ní není informováno.

Seminář je vyvrcholením I. celorepublikové osvětové kampaně o Parkinsonově nemoci „Doživotí“, která obsahuje mimo jiné i putovní výstavu informačních bannerů o hlavních příznacích Parkinsonovy nemoci. Výstava byla instalována v obchodních centrech po celé republice a bude ji možné vidět i během semináře.

Program:

13.30 - 13.45
Slavnostní zahájení
Ing. Jaroslava Jermanová (1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
Ing. Romana Skála-Rosenbaum (společnost Parkinson-Help o. s.)

13.45 - 14.05     
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN) - Parkinsonova nemoc - břímě pro pacienta i společnost

14.05 - 14.25
As. MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN) - Vliv Parkinsonovy nemoci na psychiku

14.25 - 14.45
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN) - Co může nabídnout neurolog pacientovi s Parkinsonovou nemocí ?

14.45 - 14.55
Mgr. Jakub Dvořáček (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) - Trendy ve vývoji léků u Parkinsonovy nemoci

14.55 - 15.25
Mgr. Vladan Toufar (prezident profesní organizace fyzioterapeurů UNIFY) - Role fyzioterapie v terapii Parkinsonovy nemoci: realita
Mgr. Ota Gál (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN) - Role fyzioterapie v terapii Parkinsonovy nemoci: možnosti a perspektivy

15.25 - 16.00
Diskuze

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!