Seminář Pěstounská péče na přechodnou dobu a příbuzenská

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE: pěstounská péče na přechodnou dobu a příbuzenská

  • Přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
  • Termín: 24. listopadu 2016
  • Místo: Praha, Jabok, Salmovská 8
  • Počet hodin: 6 vyučovacích
  • Kurzovné: 800,- Kč nebo 400 Kč/účastník (v případě hromadné přihlášky dvou a více účastníků z jedné členské školy ASVSP  zaslané do 10. listopadu 2016 

Anotace: V semináři se účastníci seznámí se dvěma vybranými otázkami náhradní rodinné péče, které se staly aktuálními v souvislosti s probíhajícími systémovými změnami v dané oblasti. Nabídne vyučujícím náměty pro didaktické uchopení témat ve výuce. 

Absolvent semináře: ví, jaká jak jsou obě témata legislativně ukotvena, jak probíhá jejich realizace v praxi a jaké se s nimi pojí otazníky. Umí obě témata didakticky zpracovat pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Kurz je pojat interaktivně a počítá s aktivním zapojením účastníků.

Organizační pokyny: Svoji účast potvrďte odesláním přihlášky e-mailem do 18.11.2016 na adresu: vzdelavani@asvsp.org

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!