Seminář Profesní komora sociálních pracovníků

Profesní komora sociálních pracovníků byla hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR), který se uskutečnil 3. března 2015. Seminář se konal pod záštitou Výboru pro sociální politiku PSP ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Sociální pracovníci měli příležitost se vyjádřit se k budoucí profesní komoře.  Seminář plynule navázal na předchozí aktivity MPSV v oblasti veřejné debaty a konzultací k tzv. profesnímu zákonu. Při odhadovaném počtu 12 500 sociálních pracovníků v rámci celé republiky se již přímo aktivně zapojilo minimálně 15 procent z nich, konstatovala Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.

Na semináři dostali prostor pro vyjádření přednášející různých názorů. Vedle příspěvku předkladatelů budoucího věcného záměru zákona se o zkušenosti ze Slovenska podělil jeden ze spoluautorů návrhu tamní právní úpravy Andrej Mátel z Ústavu sociálnej práce Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Prostor pro prezentaci dostali zástupci stávajících profesních sdružení sociálních pracovníků, zástupci neziskových organizací i sociální pracovníci z praxe.

Seminář potvrdil názor, že sociální pracovníci novou právní úpravu očekávají a že jsou připraveni převzít odpovědnost za svou profesi. Je důležité mít na paměti, že jde především o klienty, ochranu jejich důstojnosti, o naplňování jejich sociálních práv a ochranu před poškozováním neprofesionály. Současně je důležitý i etický rozměr výkonu sociální práce. Dohled nad dodržováním etických principů nemůže přebírat stát ani občanské sdružení, musí se jednat o pružný systém, který dokáže reagovat na aktuální problémy české společnosti.

Dle schváleného Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 má MPSV předložit Vládě ČR věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, v jehož principech je ukotven vznik veřejnoprávní profesní komory, do konce června 2015. Diskuse, které se vedou a ještě budou vést, se dále budou věnovat konkrétní podobě, jakou by měl nebo mohl mít již návrh paragrafovaného znění.

Zásadní pro naplnění očekávání a minimalizaci rizik v souvislosti s fungováním profesní komory je včasná a kvalitní příprava fungování profesní komory a spolupráce všech dotčených subjektů, stejně jako sladění s dalšími připravovanými novelami či právními úpravami v sociální oblasti.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!