Semináře pro žadatele o grant

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (MF ČR) pořádá ve dnech 7. 7. a 9. 7. 2014 semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a Aktivity II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014.

Cílem výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Cílem výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence.

Termín: 7. 7. 2014
Místo konání: kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000  130 00  Praha 3 - Žižkov

Termín: 9. 7. 2014
Místo konání: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Přihlášky na oba semináře nutno zaslat do pátku 4. 7. 2014 na adresu petr.cermak@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.

Podrobný program seminářů je uveden v příloze.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!