Sociálně-právní problémy občanů z pohledu občanských poraden

Předseda Výboru pro sociální politiku PSP ČR a Asociace občanských poraden pořádají seminář Sociálně-právní problémy občanů z pohledu občanských poraden.

Termín: 11. 11. 2015., 13:00
Místo: Poslanecké snìmovny Praha 1 - Malá Strana, zasedací místnost è. 48/ pøízemí - tzv. „Konírna“

Program:

  • Úvod, zahájení, představení účastníkù semináře
  • Představení Asociace občanských poraden a jejich nejvýznamnějších projektù, představení občanských poraden
  • Monitoring sociálně-právních problémů z pohledu občanských poraden
  • Představení některých systémových kazuistik občanských poraden
  • Nejčastější sociální problémy řešené městem a spolupráce s občanskou poradnou
  • Možnosti řešení některých identifikovaných sociálních problémů z pohledu MPSV ČR
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!