Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) pořádá dva kulaté stoly na téma Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.

Termíny: 12. 1. a 20. 1. 2015

Cílem Strategie je rozvíjet optimální nástroje tak, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci. Mezi další cíle patří snižování digitální propasti a zajištění, resp. zvýšení, digitální gramotnosti, a tím posílení české ekonomiky a její konkurenceschopnosti.

Kulatého stolu se zúčastní zástupci neziskových organizací, úřadů, škol, chybět nebudou ani představitelé spolků zaměřených na informační a komunikační technologie či představitelé IT společností – např. Intelu a Microsoftu.

Téma kulatého stolu 12. ledna 2015 bude zaměřeno na trh práce a kulatý stůl bude obsahovat tyto workshopy:

  • Digitální gramotnost jako podmínka uplatnitelnosti na trhu práce
  • Digitální gramotnost jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a adaptability pracovní síly
  • Rozvoj digitální gramotnosti pracovníků veřejné správy pro využívání digitálních agend a zpřístupňování informací veřejnosti

Téma kulatého stolu 20. ledna 2015 bude zaměřeno na oblast rodiny a sociálního vyloučení a kulatý stůl bude obsahovat tyto workshopy:

  • Nedostatečná úroveň digitální gramotnosti jako příčina sociálního vyloučení
  • Vliv digitálních technologií na rodinu
  • Podpora systematického přístupu, nových forem a inovací při rozvoji digitální gramotnosti

Smyslem akce je získat názorovou platformu odborné veřejnosti v problematice digitálního vzdělávání a podněty do samotné Strategie.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!