Systém ověřování léků vznikne do tří let

10. února 2016 vstoupila v celé Evropě v platnost delegovaného aktu, který upravuje systém ověřování léků. Tento krok navazuje na protipadělkovou směrnici a je logickým vývojem v ochraně pacientů před padělky. Od roku 2019 už nebude v lékárnách možné vydat lék, který neprošel systémem oveřování.

Legislativně upravená povinnost znamená pro průmysl, aby vytvořil, provozoval a platil systém, který je v širším veřejném zájmu a chrání pacienty. „Jsme zase o krok blíže v implementaci systému ověřování léků,“ uvádí Jakub Dvořáček z Asociace Inovativního Farmaceutického Průmyslu a naznačuje další vývoj: „Nyní nás čeká práce na přípravách projektu. V roce 2017 bychom rádi spustili pilotní fázi tak, aby ověřování mohlo začít plně fungovat od roku 2019.“

Nově zaváděný systém ověřování léků sdružuje subjekty napříč dodavatelským řetězcem tak, aby bylo možné sledovat cestu léku od výrobce až k pacientovi. Samotné ověření původu léku bude prováděno pomocí speciálního 2D kódu umístěného na balení.

Plné znění delegovaného aktu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0161&from=EN

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!