Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

Řízení a administrace projektu "Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - Screeningové programy".

Termín pro podání nabídek je do 30.6.2014 do 10.00 hodin, otevírání obálek proběhne dne 30.6.2014 v 10.00  hodin v zasedací místnosti č. 223 k) v přízemí budovy. Ostatní informace jsou obsaženy v přiložené zadávací dokumentaci a na www.mzcr.cz/dokumenty/vyzva-k-podani-nabidek-vzmr-rizeni-a-administrace-....

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!