Trombocyty v netransfuzních aplikacích

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec a Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc pořádá pracovní den - „Trombocyty v netransfuzních aplikacích“.

Termín: 3. prosince 2014
Místo: Hotel Myslivna, Brno

Hlavními tématy prvního ročníku jsou trombocyty v chirurgických a interních oborech, laboratorní praxi a estetické medicíně.

Výběr z přednášejících:

MUDr. R. Procházková, PhD. z Transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec, která se ve spolupráci s týmem Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci věnuje výzkumu kombinace a interakce trombocytů s nanovlákny. 

O laboratorním využití trombocytů bude přednášet například MUDr. Z. Lasota z Transfuzního oddělení Nemocnice Nový Jičín, Doc. MUDr. D. Lysák, PhD. z Hematoonkologické kliniky FN Plzeň a další.

O zkušenostech s vlivem využití růstových faktorů trombocytů na hojení bude přednášet například MUDr. D. Stehlík z Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc a MUDr. P. Jajtner, MBA. z Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Znojmo.

Dále budou své zkušenosti s hojivými účinky trombocytů přednášet i odborníci z veterinární medicíny například MVDr. K. Žuffová, PhD., z Kliniky chorob koní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!