Týden sociálních služeb - 6. ročník

Profesionálně řízené a poskytované sociální služby jsou přirozenou a nutnou součástí každé moderní společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel. Cílem celostátního Týdne sociálních služeb je proto tyto služby představit veřejnosti a upozornit ji na problémy, s kterými se potýkají. Šestý ročník začíná v pondělí 6. října 2014.

Týden sociálních služeb, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), každý rok přibližuje náročnou a zodpovědnou práci lidí, kteří v této oblasti pracují. Cílem je ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, že pomáhají statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Ministryně M. Marksová při té příležitosti uvedla, že je ráda, že se na jednání Vlády ČR podařilo vyjednat, že cca 100 000 zaměstnanců sociálních služeb dostane přidáno. Tito pracovníci se starají o seniory, mentálně i zdravotně postižené pacienty a jejich platy jsou přitom velmi nízké, kvůli čemuž často odcházejí jinam. Společnost pak nemá dostatek těchto pracovníků.

Týden sociálních služeb 2014 zahájí slavnostní vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, do které bylo zasláno více než 1600 prací. Předání cen vítězům se koná v úterý 7. října 2014 v pražském opatství Emauzy.

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Hlavní událostí bude opět Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR probíhající v hotelu Palcát a Galerii Vančurova v Táboře 9. a 10. října 2014. Již šestého ročníku kongresu se zúčastní mj. ministryně Marksová, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a další významné osobnosti a odborníci z oblasti sociálních služeb a souvisejících oborů. Pro cca 600 účastníků jsou připraveny odborné přednášky, volitelné sekce a workshopy. Čtvrteční večer bude patřit společenskému galavečeru, na kterém mj. několik rezidenčních zařízení sociální péče obdrží certifikáty „Značka kvality v sociálních službách“ a „Zelený domov“. Poprvé je součástí programu ve spolupráci s australskými odborníky prostřednictvím videokonference realizované Česko-australské fórum péče o seniory.

Týden sociálních služeb zahrnuje i řadu tzv. doprovodných aktivit poskytovatelů sociálních služeb, orgánů veřejné správy, zájmových sdružení a dalších organizací. Mezi ně patří například vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší periodikum domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem „Zlaté listy 2013“ 8. října 2014 v Domově pro seniory Heřmanův Městec či dny otevřených dveří v několika stovkách zařízení poskytujících sociální služby.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!