Ústavní stížnost ambulantních specialistů

Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) na sjezdu dne 6. 11. 2015 přijalo stanovisko, ve kterém mj. chce ústavní stížností dosáhnout změny úhradové vyhlášky na rok 2016. Jde konkrétně o úhradový vzorec, podle něhož počítají zdravotní pojišťovny, kolik dané ambulanci zaplatí. Sjezd Sdružení ambulantních specialistů uložil Radě SAS, aby zahájila jednání s poslanci a senátory k podání této stížnosti.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) slíbilo ambulantním specialistům růst příjmů o tři procenta, podle propočtu SAS bude pouze jednoprocentní. Někteří z delegátů vyjádřili obavy, že na léčení pacientů budou doplácet ze svého.

Sjezd vyzval všechny ambulantní specialisty, aby nepodepisovali úhradové dodatky pro rok 2016, pokud budou ve znění platné vyhlášky. Rada SAS dostala za úkol vyjednat pro praxe lepší podmínky. Zástupci zdravotních pojišťoven na sjezdu uvedli, že zhruba 250 miliard korun rozděluje úhradová vyhláška beze zbytku, takže už velký prostor pro změny není. O oprávněných požadavcích jsou ZP ochotny jednat.

Sjezd rovněž odmítl plošné zveřejňování smluv a dodatků mezi zdravotními pojišťovnami a konkrétními praxemi. Tuto podmínku ale nově stanoví transparenční novela, kterou se musejí pojišťovny řídit. Bez zveřejnění není smlouva platná.

Regulace ve vyhlášce mají podle usnesení sjezdu bránit nadbytečnému předepisování léků, zdravotnických prostředků či materiálu a vyžádané péče, nikoli omezit nutné náklady na zdravotní péči. Sjezd rovněž uložil Radě SAS, aby vyjednala s MZ ČR plnou kompenzaci zrušených regulačních poplatků.

Sjezd odmítl navrženou podobu zákona o neziskových nemocnicích. Podle něj je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a ohrožuje finanční stabilitu zdravotnického systému i jednotlivá soukromá zařízení. Sjezd vyzval MZ ČR, aby přepracovalo zákon, který neziskovým nemocnicím, na rozdíl od soukromých praxí, garantuje smlouvu s pojišťovnou, tedy i příjmy.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!