Vedoucí sociální pracovník / vedoucí sociální pracovnice

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího sociálního pracovníka.

Druh práce: vedoucí sociální pracovník / vedoucí sociální pracovnice v oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Místo výkonu práce: Liberec, předpokládaný nástup: duben 2016.

Termín pro zasílání nabídek: 15. 3. 2016

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 • komunikativnost a schopnost empatie
 • odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita
 • psychická odolnost
 • proaktivní přístup
 • schopnost pracovat v týmu
 • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
 • základní orientace v neziskovém sektoru a zkušenosti s přípravou projektů výhodou
 • praxe v oboru výhodou.

Nabídka:

 • smysluplnou práci v neziskovém sektoru
 • příjemný pracovní kolektiv
 • možnost dalšího profesního rozvoje
 • pravidelné supervize
 • odpovídající platové ohodnocení od 17 000,-Kč.

V případě zájmu doručit nabídky obsahující:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I, e-mail: liberec@czplk.cz

Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!