Veletrh neziskových organizací NGO Market

V prostorách pražského Fora Karlín se 27. dubna 2016 uskuteční již 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, je opět partnerem celé akce. Celodenní program je určen zástupcům neziskovek i široké veřejnosti. Vstup na veletrh i doprovodné akce je zdarma.
 
Hlavním letošním tématem je správa neziskového sektoru. Odborníci vám poradí, jak nejlépe nabírat dobrovolníky, přiblíží pravidla strategického plánování nebo představí nejnovější trendy ve fundraisingu.
 
U stánku Ministerstva práce a sociálních věcí, označeného logem Operačního programu Zaměstnanost, získáte informace o možnostech podpory z tohoto programu a podrobnosti k aktuálním výzvám. Pokud chcete přispět ke zrovnoprávnění žen a mužů na trhu práce, můžete se těšit na seminář věnovaný takto zaměřeným výzvám.
 
Právě výzva Budování kapacit a profesionalizace NNO, která umožňuje rozvíjení neziskových organizací, se setkala s mimořádným zájmem. Žádost o podporu podalo téměř 170 subjektů v celkovém objemu přibližně půl miliardy korun,“ připomněla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Celkem se na veletrhu představí přes dvě stě neziskových organizací nejrůznějšího zaměření. Pestrý program přednášek a workshopů doplní napínavá interaktivní hra Únik do bezpečí, která prověří týmovou spolupráci i váš důvtip, ale hlavně dá nahlédnout do světa Linky bezpečí. Koupí drobných předmětů, které často vytvořili lidé s handicapy, můžete přispět na dobrou věc.
 
NGO Market pořádá Nadace Forum 2000. MPSV akci podporuje nepřetržitě od roku 2011. Více informací se dozvíte na stránkách veletrhu www.ngomarket.cz.
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!